5028a44eb655e101dd25720970f9dfd8.svg  info@secutek.hr       Dostava i plaćanje       Sve o kupovini       Blog        Novosti

Uvjeti zaštite osobnih podataka

Uvjeti zaštite osobnih podataka

I.
Osnovna odredba

Administrator obrade osobnih podataka u skladu s člankom 4 stavkom 7 Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju istih (u daljnjem tekstu: "GDPR") je SHX Trading s. r. o., IČ 24237477 sa sjedištem u Kloboučnickoj 1735/26, 140 00 Prag 4 - Nusle (u daljnjem tekstu: "administrator")

Kontakt podaci administratora su:
adresa: SHX Trading s. r. o., Hrusická 3, 140 00 Prag 4
email: info@spyobchod.cz
telefon: +420 725 359 870

Osobni podaci su sve informacije o identificiranoj ili prepoznatljivoj osobi;                                                prepoznatljiva fizička osoba je ona fizička osoba koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebice iskazivanjem identifikatora kao što je primjerice ime, osobni broj, adresa, mrežni identifikator kao i jednog ili više specifičnih elemenata fizičkog, fiziološkog, genetičkog, psihološkog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta te fizičke osobe.                                                                                    Administrator nije imenovan za zaštitu osobnih podataka.

II.
Izvori i kategorije osobnih podataka koji se obrađuju

Administrator obrađuje osobne podatke koje ste mu dostavili ili osobne podatke do kojih je došao temeljem ispunjena Vaše narudžbe.
Administrator obrađuje identifikacijske, kontakt i podatke potrebne za izvršenje ugovora.

 

III.
Pravni razlog i svrha obrade osobnih podataka

Zakonski razlog za obradu osobnih podataka je:

izvršenje ugovora između vas i administratora u skladu sa člankom 6, odredbom 1 b)GDPR,                  legitimni interes administratora za pružanjem izravnog marketinga (osobito za slanjem komercijalnih i komunikacijskih newslettera) u skladu s člankom 6, odredbom 1 f)GDPR,                                                Vaš pristanak za obradu u svrhu pružanja izravnog marketinga  (osobito za slanje komercijalnih i komunikacijskih newslettera) u skladu s člankom 6, odredbom 1  a)GDPR u vezi s člankom 7, odredbom 2 Zakona br. 480/2004 o određenim uslugama informacijskog društva u slučaju da nisu došle naručeni proizvodi ili usluge.

Svrha obrade osobnih podataka je:

obrada vaše narudžbe i ostvarivanje prava i obveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa između Vas i administratora; prilikom narudžbe su potrebni osobni podaci za njeno uspješno zaključivanje (ime, adresa, kontakt), pružanje osobnih podataka nužan je uvjet za sklapanje i izvršenje ugovora, bez davanja osobnih podataka nije moguće sklopiti ugovor niti ga ispuniti od strane administratora,           za slanje poslovnih poruka i obavljanje ostalih marketinških aktivnosti.

Od strane administratora postoji automatska individualna odluka prema članku 22 GDPR-a.
 

IV.
Razdoblje čuvanja podataka

Administrator pohranjuje podatke:

na vrijeme potrebno za ostvarivanje prava i obveza iz ugovornog odnosa između Vas i administratora te za ostvarivanje potraživanja iz ugovornih odnosa (na razdoblje 15 godina od prestanka ugovornog odnosa)
do vremena opoziva privole za obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, a najviše 5 godina ako se osobni podaci obrađuju na temelju privole. 

Nakon razdoblja čuvanja osobnih podataka, administrator će obrisati osobne podatke.
 

V.
Primatelji osobnih podataka (administratorovi podizvođači)

Primatelji osobnih podataka su osobe

uključene u isporuku proizvoda/usluga/izvršenje plaćanja na temelju ugovora,
pružanje usluga rada e-trgovine i drugih usluga u svezi s radom e-trgovine,
pružanje maretinških usluga.

Administrator namjerava prenijeti osobne podatke u treću zemlju (zemlju koja nije članica EU) ili međunarodnu organizaciju. Primatelji podataka u trećim zemljama su pružatelji usluga maillinga ili clouda.
 

VI.
Vaša prava

Prema odredbama navedenim u GDPR-u imate:

pravo na pristup svojim osobnim podacima u skladu s čl. 15 GDPR-a
pravo na ispravak osobnih podataka u skladu s čl. 16 GDPR-a
pravo na brisanje osobnih podataka u skladu s čl. 17 GDPR-a
pravo na prigovor protiv obrade u skladu s čl. 21 GDPR-a
pravo na prenosivost podataka u skladu s člankom 20 GDPR-a
pravo na opoziv privole za obradu u pisanom ili elektroničkom obliku na adresi ili e-mailu administratora navedenim u čl. III  ovih uvjeta.

Također imate pravo podnijeti žalbu Uredu za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka.
 

VII.
Uvjeti zaštite osobnih podataka

Administrator izjavljuje da je poduzeo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka.                                                                                                                                    Administrator je poduzeo tehničke mjere za osiguranje spremišta podataka i spremišta osobnih podataka u papirnatom obliku.                                                                                                                Administrator izjavljuje da pristup osobnim podacima imaju samo osobe koje je on ovlastio
 

VIII.
Završne odredbe

Podnošenjem narudžbe putem online obrasca za narudžbu potvrđujete da ste upoznati si uvjetima i odredbama zaštite osobnih podataka i da ih prihvaćate u cijelosti.                                                            Pristajete na navedene uvjete potvrđivanjem suglasnosti putem internetskog formulara.                          Potvrđivanjem suglasnosti potvrđujete da ste upoznati s uvjetima zaštite osobnih podataka i da ih u cijelosti prihvaćate.                                                                                                                                    Administrator ima pravo promijeniti ove uvjete. Nova verzija ovih uvjeta i odredbi bit će objavljena na njegovoj web stranici, a ujedno će vam nova verzija ovih uvjeta biti poslana na e-mail adresu koju ste dali administratoru.

 
Ovi uvjeti stupaju na snagu s danom 25.5.2018.

Témata

GDPR(1)
Najšira ponuda

Preko 5000 proizvoda

Izrada po narudžbi

Od dizajna do izvedbe

Diskretna dostava

Nema podataka o e-trgovini

Specijalista u tom području

Više od 10 godina iskustva