5028a44eb655e101dd25720970f9dfd8.svg  info@secutek.hr       Dostava i plaćanje       Sve o kupovini       Blog        Novosti

Uvjeti poslovanja

30.11.2018

UVJETI POSLOVANJA


trgovačko poduzeće

SHX Trading s. r. o.

sa sjedištem u Hrusická 2616/3, 141 00 Prag 4

matični broj: 24237477

upisano u trgovački registar Općinskog suda u Pragu pod brojem zapisa C 201203.

za prodaju robe putem internetske trgovine koja je na adresi www.SPYobchod.cz

UVODNE ODREDBE

1.1.      Ovi uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu "uvjeti poslovanja") trgovačkog društva  SHX Trading s. r. o., sa sjedištem u Hrusická 2616/3, 141 00 Prag 4

, matični broj: 24237477, (u daljnjem tekstu "prodavatelj") regulirani su u skladu s odredbom 1751 stavkom 1 Građanskog zakona br. 89/2012. (u daljnjem tekstu "Građanski zakon") te međusobna prava i obveze koje proizlaze u vezi ili na temelju kupoprodajnog ugovora (u daljnjem tekstu "kupoprodajni ugovor") sklopljenog između prodavatelja i druge fizičke osobe (u daljnjem tekstu "kupac") putem internetske trgovine prodavatelja. Internetskom trgovinom upravlja prodavatelj na web stranici koja se nalazi na internetskoj adresi secutek.hr (u daljnjem tekstu "web stranica") putem sučelja web stranice (u daljnjem tekstu "web trgovina"). 

1.2.      Uvjeti poslovanja se ne primjenjuju u slučajevima kada je osoba koja namjerava kupiti robu od prodavatelja pravna osoba ili osoba koja djeluje pri narudžbi robe u okviru svog poslovanja ili obavlja samostalno zanimanje.

1.3.      Odredbe koje odstupaju od uvjeta poslovanja mogu se ugovoriti kupoprodajnim ugovorom. Odstupajuće odredbe u kupoprodajnom ugovoru imaju prednost nad odredbama iz Uvjeta poslovanja.

1.4.      Uvjeti poslovanja su sastavni dijelovi kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajni ugovor i uvjeti poslovanja sastavljeni su na hrvatskom jeziku. Kupoprodajni ugovor zaključuje se na hrvatskom jeziku. 

1.5.      Prodavatelj može promijeniti ili dopuniti tekst Uvjeta poslovanja. Ova odredba ne utječe na prava i obveze nastale tijekom razdoblja važenja prethodne verzije uvjeta i odredbi.

KORISNIČKI RAČUN

2.1.      Temeljem registracije kupca na web stranici, on može pristupati svojemu korisničkom sučelju. Iz svog korisničkog sučelja, kupac može naručivati robu (u daljnjem tekstu "korisnički račun"). Ukoliko web sučelje trgovine to dopušta, kupac može naručivati i bez registracije, izravno iz web sučelja trgovine. 

2.2.     Prilikom registracije na web stranici i naručivanja robe, kupac je dužan navesti svoje točne i istinite podatke. Kupac je dužan ažurirati svoje podatke u korisničkom računu kada dođe do njihove izmjene. Podatke koje je kupac naveo u korisničkom računu i prilikom naručivanja robe, prodavatelj smatra točnima.  

2.3.     Pristup korisničkom računu osiguran je korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je dužan čuvati povjerljivost podataka potrebnih za pristup njegovom korisničkom računu. 

2.4.      Kupac nema pravo dopustiti korištenje korisničkog računa trećim osobama. 

2.5.      Prodavatelj može otkazati korisnički račun, posebice kada ga kupac ne koristi duže od 12 mjeseci ili ako kupac krši svoje obveze iz kupoprodajnog ugovora (uključujući Uvjete poslovanja). 

2.6.      Kupac prima na znanje da korisnički račun možda neće biti neprekidno dostupan, posebice u slučaju potrebnog održavanja hardverske i softverske opreme prodavatelja ili potrebnog održavanje hardverske i softverske opreme treće strane. 

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI

3.1.     Sva roba postavljena na web trgovini informativne je prirode i prodavatelj nije dužan sklopiti kupoprodajni ugovor u vezi iste. Ne primjenjuje se odredba § 1732 stavka 2 Građanskog zakona.

3.2.      Web trgovina sadrži podatke, uključujući cijene pojedinačne robe i troškove povrata robe, ukoliko se ista, zbog svoje prirode, ne može vratiti redovnom poštom. Cijene robe su iskazane s porezom na dodanu vrijednost i svim pripadajućim naknadama. Cijene robe su važeće sve dok su istaknute u web trgovini. Ova odredba ne ograničava mogućnost prodavatelja da sklopi kupoprodajni ugovor pod pojedinačno dogovorenim uvjetima. 

3.3.      Web trgovina također sadrži informacije o troškovima vezanim uz pakiranje i dostavu robe. Informacije o troškovima vezanima za pakiranje i isporuku robe navedene u web trgovini vrijede samo u slučajevima kada se roba isporučuje na području Republike Hrvatske. 

3.4.      Za naručivanje robe, kupac ispunjava obrazac za narudžbu u web trgovini. Obrazac za narudžbu sadrži važne podatke o:

3.4.1.    naručenoj robi (naručenu robu kupac "ubacuje" u elektroničku košaricu web trgovine)

3.4.2.    načinu plaćanja, kupoprodajnoj cijeni robe, podatke o odabranom načinu isporuke naručene robe i 

3.4.3.    informacijama oko troškova dostave (u daljnjem tekstu, sve ovo će se objediniti u "narudžbu"). 

3.5.      Prije slanja narudžbe prodavatelju, kupcu je dozvoljeno provjeriti i promijeniti podatke koje je unio prilikom narudžbe iako tada postoji mogućnost da otkrije i ispravi pogreške u unosu podataka u narudžbi. Kupac šalje narudžbu prodavatelju klikom na gumb "Naruči". Podatke navede u narudžbi, prodavatelj smatra ispravnima. Prodavatelj će, odmah po primitku, potvrditi Kupcu zaprimanje narudžbe e-poštom na e-mail naveden u korisničkom računu ili u narudžbi (u daljnjem tekstu "e-mail adresa kupca").

3.6.      Prodavatelj uvijek ima pravo, ovisno o prirodi narudžbe (količina roba, kupoprodajna cijena, procijenjeni troškovi dostave), zatražiti od kupca dodatnu potvrdu narudžbe (npr. telefonski ili pismeno). 

3.7.     Ugovorni odnos između prodavatelja i kupca započinje prihvaćanjem narudžbe od strane prodavatelja. 

3.8.      Prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora, kupac pristaje na korištenje komunikacijskih sredstava na daljinu. Troškove koje kupac ima korištenjem sredstava komunikacije na daljinu u svezi sklapanja kupoprodajnog ugovora,  (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih poziva) snosi sam kupac, pri čemu se ti troškovi ne razlikuju od osnovne stope. 

3.9.     Prodavatelj zadržava pravo ispravka cijene robe prije njenog slanja, ukoliko utvrdi da je bila ponuđena po pogrešnoj cijeni. U tom slučaju mora obavijestiti kupca o ispravnoj cijeni i on mora pristati na korekciju cijene. U protivnom, kupoprodajni ugovor neće biti sklopljen i prodavatelj će otkazati narudžbu. 

3.10. Prodavatelj nije odgovoran za usluge koje pružaju treće strane. Aplikacije, usluge u oblaku i slično, regulirani su uvjetima koje je kupac sklopio s pružateljem usluga. 

CIJENA ROBE I UVJETI PLAĆANJA

4.1.      Cijenu robe i sve troškove vezane uz njenu isporuku prema kupoprodajnom ugovoru, kupac može prodavatelju platiti na sljedeće načine:

u gotovini u prodavateljevoj prodavaonici na adresi ; XXX

pouzećem na mjestu koje je kupac naveo u narudžbi ;

bezgotovinskim prijenosom na račun prodavatelja broj XXX koji se vodi kod XXX (dalje u tekstu "račun prodavatelja") ;

bezgotovinsko putem platnog sustava ;

karticom za bezgotovinsko plaćanje;

posredstvom zajma treće osobe. 

4.2.     Uz kupoprodajnu cijenu, kupac je dužan prodavatelju platiti troškove vezane uz pakiranje i dostavu robe u ugovorenom iznosu. Osim ako je izričito drugačije navedeno, kupoprodajna cijena uključuje i troškove vezane uz isporuku. 

4.3.      Prodavatelj od kupca ne zahtijeva polog ili drugo slično plaćanje. To ne utječe na odredbe članka 4.6. Uvjeta poslovanja o obvezi plaćanja kupoprodajne cijene robe unaprijed. 

4.4.      U slučaju plaćanja gotovinom ili prilikom pouzeća, kupoprodajna cijena se podmiruje kod primitka robe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupoprodajna cijena je plativa u roku do 10 dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora. 

4.5.      U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu robe s navedenim pozivom na broj. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupčeva obveza plaćanja robe je podmirena kada odgovarajući iznos bude pripisan na prodavateljev račun. 

4.6.      Prodavatelj ima pravo, osobito u slučaju da kupac ne dostavi dodatnu potvrdu narudžbe (članak 3.6.), prije slanja robe kupcu, zahtijevati plaćanje pune kupoprodajne cijene. Odredbe 2119 st. 1 Građanskog zakona se ne primjenjuju. 

4.7.      Popusti na cijenu robe koje prodavatelj daje kupcu se ne mogu međusobno kombinirati. 

4.8.      Ako je uobičajeno u poslovnim odnosima ili je tako propisano općeobvezujućim zakonskim propisima, prodavatelj će kupcu izdati poreznu ispravu o izvršenoj uplati temeljem kupoprodajnog ugovora. Prodavatelj je obveznik poreza na dodanu vrijednost.  Porezni dokument - fakturu prodavatelj će ispostaviti nakon uplate cijene robe i poslati će je u elektroničkom obliku na elektroničku adresu kupca. 

4.9.      Prema Zakonu o trgovini, prodavatelj je dužan kupcu izdati račun. U isto je vrijeme dužan primljeni prihod online prijaviti poreznoj upravi; u slučaju tehničkog kvara, najkasnije u roku do 48 sati. 

ODUSTAJANJE OD KUPOPRODAJNOG UGOVORA

5.1.      Kupac potvrđuje da, prema odredbama 1837 Građanskog zakona, nije moguće odustajanje od kupoprodajnog ugovora o isporuci robe koja je izmijenjena prema kupčevim željama ili za njega osobno, od kupoprodajnog ugovora za kvarljivu robu i robu koja je nakon otvaranja nepovratno pomiješana s drugom robom, od kupoprodajnog ugovora o nabavi robe u zatvorenoj ambalaži koju je kupac izvadio iz ambalaže i ne može se vratiti iz higijenskih razloga te od kupoprodajnog ugovora za isporuku audio ili video te računalnog programa ako je otvorio originalnu ambalažu.

5.2.      Ako se ne radi o slučajevima navedenim u čl. 5.1. u kojima nije moguće odustati od kupoprodajnog ugovora, kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u skladu s odredbama 1829 čl. 1 Građanskog zakona, u roku od četrnaest (14) dana od primitka robe, a ako je riječ o kupoprodajnom ugovoru s više vrsta robe ili se radi o višekratnoj isporuci, ovaj rok teče od dana primitka i isporuke posljednje robe. Odustajanje od kupoprodajnog ugovora, prodavatelju se mora poslati u roku navedenom u prethodnoj rečenici. Za odustajanje od kupoprodajnog ugovora, kupac može koristiti predložak obrasca koji je dao prodavatelj i priložio u Uvjetima poslovanja.

5.3.      U slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora u skladu s člankom 5.2. Uvjeta poslovanja, kupoprodajni ugovor se od početka otkazuje. Kupac mora vratiti robu u roku od četrnaest (14) dana, od dana dostave odustajanja od ugovora prodavatelju.  Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, on snosi troškove vezane uz povrat robe prodavatelju, čak i u slučaju kada se roba, zbog svoje prirode, ne može vratiti redovnom poštom. 

5.4.      U slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora sukladno članku 5.2 Uvjeta poslovanja, prodavatelj će vratiti sredstva primljena od kupca u roku od četrnaest (14) dana od dana odustajanja od kupoprodajnog ugovora od strane kupca, na isti način kako ih je i dobio od kupca. Prodavatelj također ima pravo vratiti osiguranje izvedbe, koje je kupac pružio, prilikom vraćanja robe kupcu, ili na drugi način ako je kupac suglasan i neće imati dodatne troškove. Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, prodavatelj nije dužan vratiti kupcu primljena sredstva prije nego što dokaže da je poslao robu prodavatelju. 

5.5.     Prodavatelj ima pravo jednostrano prebiti zahtjev za naknadu štete na robi sa zahtjevom kupca za povrat kupovine. 

5.6.      Slučajevi kada kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora, su u skladu s odredbom 1829 čl.1 Građanskog zakona, dok prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u bilo kojem trenutku sve dok kupac ne preuzme robu. U tom slučaju, prodavatelj će vratiti kupoprodajnu svotu bez nepotrebnog odgađanja, bezgotovinsko na račun koji je naveo kupac. 

5.7.      Ako je zajedno s robom, kupcu isporučen poklon, sklapa se darovni ugovor između prodavatelj i kupca uz neobvezujući uvjet da ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, darovni ugovor za taj poklon prestaje važiti, i kupac je dužan vratiti poklon zajedno s robom prodavatelju. 

TRANSPORT I DOSTAVA ROBE

6.1.      Ako je način prijevoza ugovoren temeljem posebnog zahtjeva kupca, tada kupac snosi rizik i sve dodatne troškove vezane za tu vrstu prijevoza. 

6.2.      Ako je prodavatelj obvezan kupoprodajnim ugovorom isporučiti robu na mjesto koje je kupac odredio u narudžbi, tada je kupac dužan preuzeti robu po isporuci. 

6.3.      U slučaju da je razlog višekratne isporuke ili isporuke na neki drugi način, na strani kupca, tada je kupac dužan platiti troškove ponovljene isporuke odnosno troškove povezane s drugim načinom isporuke.

6.4.      Po primitku robe od prijevoznika, kupac je dužan provjeriti cjelovitost pakiranja robe i u slučaju bilo kakvih nedostataka, odmah obavijestiti prijevoznika. U slučaju utvrđivanja povrede pakiranja koja ukazuje na neovlašten ulazak u pošiljku, kupac ne mora preuzeti pošiljku od prijevoznika.

6.5. Kupac treba raspakirati robu i provjeriti je u prisutnosti prijevoznika. U slučaju da roba nedostaje ili bilo koje druge nepravilnosti, to je potrebno zabilježiti s prijevoznikom i odmah obavijestiti prodavatelja.

6.6.      Ostala prava i obveze stranaka u prijevozu robe mogu se regulirati posebnim uvjetima isporuke prodavatelja, ako ih je on izdao.

PRAVA KOD NEISPRAVNE ROBE

7.1.     Prava i obveze ugovornih strana u pogledu prava od neispravnog izvršenja uređena su mjerodavnim općeobvezujućim pravnim propisima (posebice odredbama od 1914 do1925, od 2099  do 2117 i od  2161 do 2174 Građanskog zakona i Zakona br. 634/1992 st. o zaštiti potrošača s izmjenama i dopunama)

7.2.     Prodavatelj odgovara kupcu da je roba bez nedostataka po primitku. Prodavatelj je posebno odgovoran kupcu da u trenutku kada je kupac preuzeo robu:

7.2.1.    roba ima dogovorene karakteristike, a u nedostatku dogovora, roba ima očekivane ili opisane karakteristike koje je prodavatelj ili proizvođač naveo ili koje je kupac očekivao uzimajući u obzir prirodu robe i reklamiranje,

7.2.2.    roba je prikladna za svrhu koju je prodavatelj naveo kao njezinu uporabu ili za koju se roba ove vrste obično koristi,

7.2.3.    roba kvalitetom ili dizajnom odgovara dogovorenom uzorku ili modelu, ukoliko je kvaliteta ili dizajn utvrđen na temelju dogovorenog uzorka ili modela,

7.2.4.   roba je u odgovarajućoj količini, mjeri ili težini, 

7.2.5.    roba je u skladu sa zahtjevima i zakonskim propisima.

7.3.      Odredbe iz članka 7.2. Uvjeta poslovanja se ne odnose na robu prodavanu po nižoj cijeni zbog nedostataka zbog kojih je dogovorena niža cijena, za habanje robe uzrokovano njezinom normalnom uporabom, za rabljenu robu s nedostatkom koji odgovara upotrebi ili nošenju koje je roba imala pri preuzimanju od strane kupca ili ako to proizlazi iz prirode robe. 

7.4.      Ako se nedostatak pojavi u roku od 6 mjeseci od preuzimanja, smatra se da je roba bila neispravna u trenutku preuzimanja. Kupac može ostvariti pravo na neispravnost koji se pojavi na robi široke potrošnje u roku od dvadeset i četiri mjeseca od preuzimanja. 

7.5.      Prava od neispravne robe, kupac ostvaruje na adresi poslovnice prodavatelja na kojoj je moguće podnijeti reklamaciju na asortiman prodane robe, odnosno u sjedištu ili mjestu poslovanja.

7.6.      Ostala prava i obveze stranaka u svezi s odgovornošću prodavatelja za neispravnost, mogu se regulirati žalbenim postupkom prodavatelja.

7.7. Reklamacije se rješavaju bez nepotrebnog odgađanja,  a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim ako se prodavatelj i kupac ne dogovore o dužem roku. Nakon tog roka, potrošač ima ista prava kao da se radi o nedostatku koji se ne može otkloniti. 

Ako se neispravan proizvod zamijeni novim ili ako je zamijenjena komponenta proizvoda, novi jamstveni rok za dati proizvod ili na novi dio počinje teći od preuzimanja novog proizvoda odnosno novog dijela. Jamstveni rok se produljuje za vrijeme tijekom kojeg je proizvod bio na servisu prema jamstvenoj evidenciji. Samo prodavač ili ovlašteni servis su ovlašteni evidentirati postupak. U slučaju opravdane reklamacije, kupac ima pravo naknadu nužnih troškova vezanih uz reklamaciju (posebice poštarinu koju je platio prilikom slanja reklamiranog proizvoda). Isto pravo ima potrošač u slučaju odustajanja od ugovora zbog nedostataka.  Troškove vezane uz prijevoz proizvoda do kupca nakon podmirenja reklamacije, snosi prodavatelj. 

Postoji li potreba za reklamacijom proizvoda, molimo da se pročita članak Jak reklamovat zboží

OSTALA PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

8.1.      Kupac stječe vlasništvo nad robom nakon uplate pune kupoprodajne cijene robe. 

8.2.      Prodavatelj nije vezan nikakvim kodeksom ponašanja u smislu odredbi 1826 st.1 Građanskog zakona.

8.3.      Prodavatelj obrađuje pritužbe potrošača putem elektroničke adrese XXX . Podatke o rješavanju prigovora kupca, prodavatelj će poslati na e-mail adresu kupca. 

8.4.      Za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova koji proizlaze iz kupoprodajnog ugovora, nadležna je XXX sa sjedištem XXX, internetska adresa XXX. Platforma za online rješavanje sporova nalazi se na  http://ec.europa.eu/consumers/odr i može ju se koristiti prilikom rješavanja sporova između prodavatelja i kupca temeljem kupoprodajnog ugovora. 

8.5.      Europski potrošački centar Republike Hrvatske, sa sjedištem u Ulici grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, internetska adresa: https://www.ecc-croatia.hr/ je kontaktno mjesto prema Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 524/2013 od dana 21. svibnja 2013. za online rješavanje sporova, izmjenama i dopunama Uredbe (ES) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/ES (Uredba o online rješavanju potrošačkih sporova).

8.6.      Prodavatelj ima pravo prodavati robu na temelju trgovačke dozvole. Provjeru dozvole obavlja nadležna Komisija za vrijednosne papire. Ured za zaštitu osobnih podataka nadzire područje zaštite osobnih podataka. Prema Zakonu o državnom inspektoratu (NN 115/18, inspekcijske poslove u području trgovine, usluga, zaštite potrošača i sigurnosti neprehrambenih proizvoda obavlja tržišna inspekcija (čl. 5. st. 1. ZDI).

8.7.      Kupac ovime preuzima rizik od promjene okolnosti u smislu 1765 stavke 2 Građanskog zakona.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

9.1.      Zaštitu osobnih podataka kupca koji je fizička osoba, osigurava Zakon o zaštiti osobnih podataka br. 101/2000, s izmjenama i dopunama.

9.2.      Kupac je suglasan s obradom sljedećih osobnih podataka: ime i prezime, adresa stanovanja, identifikacijski broj, porezni identifikacijski broj, e-mail adresa, broj telefona (u daljnjem tekstu zajednički naziv „osobni podaci“).

9.3.      Kupac je suglasan s obradom osobnih podataka od strane prodavatelja, u svrhu ostvarivanja prava i obveza iz kupoprodajnog ugovora te za potrebe održavanja korisničkog računa. Osim ako ne odabere drugu opciju, kupac pristaje na obradu osobnih podataka od strane prodavatelja također u svrhu slanja informacija i poslovnih poruka. Suglasnost za obradu podataka u cijelosti prema ovom članku, nije uvjet koji bi sam po sebi onemogućio sklapanje kupoprodajnog ugovora.

9.4.      Kupac potvrđuje da razumije kako je odgovoran navesti svoje ispravne i istinite osobne  podatke (prilikom registracije u svom korisničkom računu, prilikom narudžbe s web trgovine) kao i bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti prodavatelja o njihovoj izmjeni ako do toga dođe. 

9.5.      Prodavatelj može ovlastiti treću osobu za obradu osobnih podataka kupca poput obrađivača. Osim osobama koje prevoze robu, osobne podatke prodavatelj neće prosljeđivati ​​trećim osobama bez prethodnog pristanka kupca.

9.6.      Osobni podaci će se obrađivati ​​na neodređeno vrijeme. Osobni podaci obrađivati ​​će se u elektroničkom obliku na automatiziran način ili u tiskanom obliku na neautomatiziran način.

9.7.      Kupac potvrđuje da su navedeni osobni podaci točni i da je obaviješten da se radi o dobrovoljnom davanju osobnih podataka.

9.8.      Ukoliko kupac smatra da prodavatelj ili obrađivač, vrši obradu njegovih osobnih podataka koja je protivna zaštiti njegovog osobnog i privatnog života ili protivna zakonu, posebice u slučaju da su osobni podaci netočni, s obzirom na svrhu njihove obrade, može učiniti sljedeće:

9.8.1.    tražiti prodavatelja ili obrađivača objašnjenje,

9.8.2.    zahtijevati od prodavatelja ili obrađivača da otkloni novonastalu situaciju.

9.9.     Ako kupac zatraži informaciju o obradi njegovih osobnih podataka, prodavatelj je dužan dati te podatke. Prodavatelj ima pravo zahtijevati razumnu naplatu za davanje informacije prema prethodnoj rečenici, koja ne prelazi troškove potrebne za davanje informacije.

SLANJE POSLOVNIH PORUKA I SPREMANJE KOLAČIĆA

10.1.   Kupac je suglasan da mu se šalju informacije vezane uz robu, usluge ili poslovanje prodavatelja na njegovu elektroničku adresu, te nadalje pristaje na slanje komercijalnih komunikacija od strane prodavatelja na svoju elektroničku adresu.

10.2.   Kupac pristaje na pohranjivanje tkz. kolačića na svoje računalo. Ako je moguće izvršiti kupnju na web stranici i ispuniti obveze prodavatelja iz kupoprodajnog ugovora bez pohranjivanja tkz. kolačića na računalo kupca, kupac može u svakom trenutku opozvati privolu iz prethodne rečenice. 

ISPORUKA

11.1.   Kupcu se mogu slati poruke na njegovu elektroničku poštu.

ZAVRŠNE ODREDBE

12.1.   Ako odnos uspostavljen kupoprodajnim ugovorom sadrži međunarodni (strani) element, tada su stranke suglasne da se odnos uređuje hrvatskim pravom. To ne utječe na prava potrošača prema opće obvezujućim zakonima. 

12.2.   Ako bilo koja odredba iz Uvjeta poslovanja postane nevažeća ili neučinkovita, biti će zamijenjena odredbom čije će značenje biti što je bliže moguće nevažećoj odredbi.  Nevaljalost ili neučinkovitost jedne odredbe neće utjecati na valjanost ostalih.

12.3.   Kupoprodajni ugovor, uključujući uvjete poslovanja, prodavatelj arhivira u elektroničkom obliku i nisu dostupni.

12.4.   Dodatak Uvjetima poslovanja čini obrazac za odustajanje od kupoprodajnog ugovora.

12.5.   Kontakt podaci prodavatelja: adresa za dostavu: SHX Trading s. r. o., Hrusická 3, 141 00 Prag 4.

                                                                                                      


Témata

GDPR(1)
Najšira ponuda

Preko 5000 proizvoda

Izrada po narudžbi

Od dizajna do izvedbe

Diskretna dostava

Nema podataka o e-trgovini

Specijalista u tom području

Više od 10 godina iskustva