5028a44eb655e101dd25720970f9dfd8.svg  info@secutek.hr       Dostava i plaćanje       Sve o kupovini       Blog        Novosti

Prodloužená záruka


1) Co znamená služba Prodloužená záruka?

Služba Prodloužená záruka našim zákazníkům umožňuje prodloužit standardní dvouletou záruku zakoupeného zboží o další rok, dva nebo tři roky.

Služba Prodloužená záruka se vztahuje vždy pouze k tomu výrobku, ke kterému byla zakoupena a vztahuje se pouze na zboží, ke kterému poskytuje prodejce zákonnou záruku.

Pořízení jedné služby Prodloužená záruka se váže pouze k jednomu kusu zakoupeného zboží.


2) Kdy nabývá služba prodloužené záruky zboží účinnosti?

Tato služba nabývá účinnosti prvním dnem následujícím po posledním dni standardní dvouleté záruky. Standardní dvouletá záruka běží 24 měsíců ode dne převzetí zakoupeného zboží.


3) Lze službu prodloužené záruky zboží sjednat dodatečně (tzn. později, než spolu se zakoupením zboží)?

Službu prodloužené záruky je možné zakoupit pouze společně se zbožím, ke kterému se má tato služba vztahovat. Nelze ji tedy sjednat odděleně od koupě zboží.


4) Jaké jsou podmínky uplatnění služby Prodloužená záruka?

Podmínky pro úspěšné uplatnění služby Prodloužená záruka jsou stejné jako při běžné reklamaci:

a) Vyplnění a přiložení Reklamačního protokolu, do kterého je zapotřebí co nejpodrobněji popsat závadu. Čím podrobnější informace od vás obdržíme, tím rychleji se nám podaří reklamaci vyřídit. 

b) Předložení účtenky, faktury nebo jiného dokladu prokazujícího zakoupení předmětného vadného zboží v obchodě Spyobchod.cz spolu se zakoupením služby Prodloužená záruka. 

c) Doručení vadného zboží, ke kterému byla služba Prodloužená záruka zakoupena pracovníkovi obchodu  Spyobchod.cz. Reklamované zboží je nutné odevzdat spolu s veškerým používaným příslušenstvím, případně také dodat přístupové kódy, hesla a další přihlašovací údaje potřebné k práci se zařízením.

Zákazník má právo uplatnit službu Prodloužená záruka

 • osobně na jakékoli pobočce obchodu Spyobchod.cz 
 • na dálku zasláním zboží libovolnou přepravní společností na naše reklamační oddělení

SPYobchod.cz - reklamace
Hrusická 2616/3
141 00   Praha 4

V případě odeslání zboží přepravcem zboží pečlivě zabalte, aby se při přepravě nepoškodilo.


5) Jak vypadá využití služby Prodloužená záruka?

Na základě oprávněného uplatnění služby Prodloužená záruka zákazníkem bude zákazníkovi poskytnut reklamační servis za stejných podmínek jako standardní reklamace v záruční lhůtě.


6) Lze službu Prodloužené záruky zboží využít opakovaně?

Službu Prodloužená záruka lze využít po dobu její platnosti opakovaně.

 • V případě, že dojde v době Prodloužené záruky k opravě zboží, ke kterému se služba vztahovala, služba tím nezaniká a její sjednaná doba se nemění.
 • V případě, že dojde v době Prodloužené záruky k výměně zboží, na které se služba vztahovala, služba tím nezaniká a dále se vztahuje na náhradní zboží po její zbývající dobu.

Při využití služby Prodloužená záruka nelze vrátit kupní cenu zboží. Služba se vztahuje pouze na opravu porouchaného zboží, a pokud oprava není možná pak na výměnu zboží za stejný nebo vyšší či nástupnický model.


7) V jakých případech nárok na uplatnění služby Prodloužená záruka zaniká?

Nárok na uplatnění služby Prodlužená záruka zaniká:

 • Uplynutím posledního dne prodloužené záruky, tzn. v případě zakoupení prodloužené záruky na 1 další rok zaniká 365. dnem po uplynutí standardní dvouleté záruky.
 • Odstoupením od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě
 • Při vrácení kupní ceny zboží ve dvouleté záruční době. V tomto případě se platba za Prodlouženou záruku nevrací


8) Kdy nelze uplatnit nárok na službu Prodloužená záruka?

V průběhu účinnosti služby Prodloužená záruka je zákazník povinen užívat výrobek řádně v souladu s účelem jeho použití a v souladu s návodem na použití nebo obdobnou dokumentací výrobce k výrobku.

Nárok na službu Prodloužené záruky nemůže být uznán v následujících případech:

 • vada zboží způsobená neodbornou manipulací zákazníka nebo třetí osoby se zbožím
 • neoprávněný zásah do zboží
 • mechanické poškozením zboží
 • neodborná instalace zboží
 • poškození zboží způsobené nesprávným použitím 
 • špatné zacházení se zbožím
 • zanedbání řádné péče o zboží
 • poškození zboží počítačovým virem

Dále se služba Prodloužená výměna nevztahuje na vady způsobené

 • běžným opotřebením (např. snížením kapacity baterie během jejího používání ve zboží),
 • vnějšími příčinami (např. dopravní nehodou, nárazem nebo jiným mechanickým nebo tepelným vlivem, bleskem, bouří, výkyvy elektrického proudu, vniknutím tekutiny apod.)

Pokud bude při technické prohlídce reklamačním technikem potvrzena jedna z následujících vad, bere se uplatnění této služby jako neoprávněné a tedy již není možné tuto službu chtít uplatnit v budoucnu znovu. 


9) Mohou službu Prodloužené záruky zboží využít i podnikatelé?

Zákazník bere na vědomí, že služba Prodloužená záruka může být poskytnuta pouze spotřebitelům – tzn. fyzickým osobám (nepodnikatelům); v opačném případě jsou nároky ze služby vyplývající nevymahatelné.


10) Jak vybrat správnou variantu služby Prodloužená záruka?

Službu Prodloužené záruky zboží aktuálně nabízíme ve třech variantách, podle ceny zboží, ke kterému je služba pořizována:

 • zboží v hodnotě 2 000 - 5 000,- Kč
 • zboží v hodnotě 5 001 - 10 000,- Kč
 • zboží v hodnotě 10 001 - 20 000,- Kč

Správnou variantu naleznete vždy u daného zboží v jeho příslušenství. V případě objednání nesprávné varianty bude se zákazníkem vykomunikována potřeba změny varianty této služby. Pokud tuto komunikaci nebude možné provést (např. kvůli neplatnému tel. číslu či emailu),bude celá objednávka stornována.

Každá varianta nabízí zákazníkům možnost zvolit si požadovanou dobu prodloužené záruky, ​a to o 1, 2 nebo 3 roky následujících po standardní dvouleté záruce.

Neváhejte nás kontaktovat

Kontakt obrazac
Najšira ponuda

Preko 5000 proizvoda

Izrada po narudžbi

Od dizajna do izvedbe

Diskretna dostava

Nema podataka o e-trgovini

Specijalista u tom području

Više od 10 godina iskustva