5028a44eb655e101dd25720970f9dfd8.svg  info@secutek.hr       Dostava i plaćanje       Sve o kupovini       Blog        Novosti

Kamerové systémy ve školách? Pořád běžnější praxe!

Školáci z toho samozřejmě, až na výjimky, až moc nadšení nejsou, přesto zbývá už jen posledních několik dnů do konce dvouměsíčních letních prázdnin, a tím pádem i nového školního roku. Již téma daného blogového příspěvku je tak inspirováno školním prostředím. Podobně jako mají žáci a študáci své obecně neoblíbené předměty (ať žijí matematika a fyzika), také učitelé by zajisté hravě sestavili hitparádu nepopulárních a otravných činností v rámci své učitelské práce, která je jak známo ve většině případů spíše posláním než zaměstnáním. Co by se zaručeně umístilo na předních pozicích nějaké netradiční ankety? Opravování písemek? Zapisování do třídní knihy? Vyplňování výkazů? Účast na pedagogických radách? Vše jmenované by s vysokou mírou pravděpodobnosti patřilo mezi spolufavority.

Existuje ale jedna, většinou povinná, činnost, proti které si zřídkakdo z učitelského sboru dovolí otevřeně protestovat a kterou současně učitelé obecně “milují“ ještě méně než výšeuvedené. Pomyslným aspirantem na vítězství by spolehlivě byla: služba hlídání na chodbě. Případně, dohled nad frontami v jídelně. Stručně řečeno: práce hlídače, dozorce, napomínače a urovnávače do řad, častokrát krotitele více nebo méně divoké zvěře. Zdá se však, že zlatým časům hlídání na chodbách škol pomalu začíná zvonit na rozloučenou ve prospěch stále častějšího připojení technických bezpečnostních zařízení a kamerových systémů. Pojďme se do problematiky zařizování kamer do (nejen) českých škol podívat trochu hlouběji:

Trend se naprosto otáčí

Zařizování kamerových okruhů do vnitřních i venkovních prostor školních institucí není tématem, a mnohdy též předmětem vášnivých debat, jenom poslední doby. Podobně jako existují novátorské školy, které od počátku devadesátých let minulého století třeba aktivně spojují žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo realizují volitelné vzdělávací programy, nalezneme příklady základních i středních škol, které hlídají bezpečnost žáků pomocí rozmístěných kamer už pěknou řádku let. Jistě, vždycky půjde do značné míry o sporné a eticky komplikované téma, u něhož lze jen stěží domnívat jednomyslný konsenzus. Nicméně je zajímavé sledovat vývoj v čase a změnu postojů nejen ředitelů a obecně zaměstnanců škol, ale i tendencí na straně rodičů. Zatímco když byly kamerové systémy implementovány, před deseti lety často vznikaly rodičovské petice s protestním nádechem, v současné době není až tak vzácnou situace, kdy sami rodiče po ředitelích škol požadují vybudování kamerového systému.

Důvody pro zavádění kamerových systémů do školních zařízeních

Jaké jsou nejčastější důvody a argumenty pro kamery ve školách?Vyšší bezpečnost dětí, prevence před šikanou, zamezení vstupu nepovolaným osobám, eliminace krádeží. Je potřeba dodat, že školy vybavené podobnými bezpečnostními kamerami jsou vázány relativně přísnými podmínkami, které se týkají využití a uchovávání pořízených videozáznamů. Archivovat nahrávky mohou, kromě prázdninového období, pouze v řádu dnů. Dále musejí děti i rodiče seznámit s jejich instalováním a uvedením do chodu a v obecné rovině dbát o to, aby nebylo narušeno právo žáků/studentů na soukromí. Nepřijatelné je ku příkladu kameru instalovat na toalety, naopak nejčastěji kamery dohlížejí na chodby, šatny nebo počítačové učebny.

Objevují se hlasy volající po zavedení kamer i do tříd, což je z právního, pedagogického i etického hlediska ještě o poznání problematičtější a diskutabilnější otázkou, než v záležitosti zabezpečení dohledu nad společnými prostory vzdělávací instituce. Jedním z argumentů je kromě jiné zvyšování kvality výuky. Pokud se podíváme kousek za naše hranice, slovenské ministerstvo školství údajně zvažuje zavedení kamer do tříd v rámci připravované školské reformy. Obecně se dá konstatovat, že i v západoevropských zemích je hlídání škol kamerami v zásadě standardní a vůbec neobvyklou záležitostí.

Přispívají i radnice

Patrně neexistuje přesná statistika o tom, jaké procento škol u nás je vybaveno kamerovým systémem. Odhaduje se, že aktuálně více než 50 % středních škol a zhruba třetina škol základních nějakým takovým systémem disponuje. Zřejmé je, že jejich podíl stále narůstá, a přitom jistou roli hraje i podpora některých městských částí či radnic přispívajících školám na jejich pořízení, které logicky představuje nezanedbatelnou finanční investici. V ojedinělých případech dokonce na nákup kamerového vybavení přispěli i samotní rodiče školáků.

Nemálo škol v naší zemi sáhlo po technickém řešení ochrany svých žáků v návaznosti na smutnou událost z podzimu roku 2014, kdy ve Žďáru nad Sázavou vnikla psychicky nemocná žena do jedné z tamních škol a ubodala studenta. Vedle pořizování kamerových systémů školy pořád v hojnějším počtu používají také čipy, případně turnikety s cílem zabránit vstupu osob, jež nemají v dané škole co pohledávat. Školníci, dříve dost neodmyslitelná součást a inventář každé školy, se tak mohou brzy stát takříkajíc ohroženým druhem.

Zdravý intelekt na prvním místě

Chtělo by se říci, že s kamerami do škol je to jako s jakýmkoliv jiným technickým a bezpečnostním vynálezem - dobrý sluha, zlý pán. Pomyslnou odvrácenou stranou mince stojící před těžko zpochybnitelným přínosům představují například všudypřítomné riziko zneužití záznamu či osobních údajů,obavy ze ztráty soukromí, možného pocitu narušení důvěry mezi pedagogem a žáky i mezi dětmi navzájem. Rozhodnutí pořídit kamery do společných prostor a nebo přímo do tříd může být vnímáno i jako další krok směrem k odosobnění a přetechnizování vzdělávacího procesu a v neposlední řadě obětování dalšího kousku svobody ve prospěch ochrany jako věčné otázky.

Nezbývá nežli věřit, že ať už se jednotlivé školy rozhodly nebo rozhodnou v dané věci jakkoliv, (u)činí tak s nejlepším uvědoměním a svědomím v zájmu ´svých´ žáků a studentů.

 

S přispěním zdrojů viz níže: 

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/kamery-ve-skolach-reditele-skol-i-rodice-je-schvaluji-20150911.html

http://relax.lidovky.cz/tlak-na-bezpecnost-rodice-chteji-ve-skolach-kamery-a-cipy-pkw-/veda.aspx?c=A151006_113525_ln_veda_ape

https://eduworld.sk/cd/zuzana-grochalova/3443/kamery-na-skolach-a-v-triedach---dobry-sluha-a-zly-pan